Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro Cleaner YZ1200

Parquet Pro Cleaner jest wydajnym i przyjaznym dla środowiska środkiem do czyszczenia podłóg drewnianych i laminatowych. Nie zawiera pigmentów i rozcieńczalników organicznych.

Sposób użycia Podłogę odkurzyć i usunąć wszelkie przedmioty (kamyki, piasek itd.) które mogą porysować powierzchnię. Parquet Pro Cleaner rozprowadzić w letniej wodzie zgodnie z instrukcją podaną poniżej. UWAGA ! Nie wylewać nigdy na podłogę. Używać zmoczonej i starannie wyciśniętej ścierki.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro Cleaner nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”.

Dane techniczne Zawiera Niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, oksyetylenowane węglowodory, pH około 8. Przygotowanie do użycia: Do mycia podłóg drwenianych lakierowanych rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:100 (1 dl/ 10 l wody). Do mycia podłóg laminowanych rozcieńczyć tak samo (1dl/ 10 l wody). Do mycia podłóg olejowanych 1 :50 (1 dl/ 5 l wody). Podłogi wykańczane mydłe myć również środkiem rozcieńczonym w proporcji 1 : 50 (1 dl/ 5 l wody). Wyrób nietoksyczny i niepalny. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0o C. Pakowany w opakowania 3x5 l, 12x1 l.