Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro Remover YZ1220

Parquet Pro Remover jest silnym środkiem myjącym do podłóg, stworzonym specjalnie do usuwania past do podłóg i wosków. Parquet Pro Remover usuwa zbrudzenia powstałe z substancji rozpuszczalnych w wodzie, tłuszczach, alkoholu, alkaliach. Usuwa skutecznie smugi pozostałe po gumowych obcasach i podeszwach.

Sposób użycia Podłogę odkurzyć i usunąć wszelkie przedmioty (kamyki, piasek itd.) które mogą porysować powierzchnię. Parquet Pro Remover rozprowadzić równą warstwą, używając szmaty lub mopa. Usuwając warstwę starej pasty, należy Parquet Pro Remover nanieść i pozostawić na chwilę, po czym wyszorować i spłukać wodą. Przemywać wodą aż do usunięcia wszelkich pozostałości pasty i Parquet Pro Remover. Używać szczotki, lub (przy czyszczeniu maszynowym), czerwonego pada. Zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu podłóg dębowych – mogą powstać przebarwienia. Zawsze należy przestrzegać zalecanych proporcji rozcieńczeń. NIE NASĄCZAĆ podłóg drewnianych, nadmiar płynu (Parquet Pro Remover, wody) usuwać natychmiast.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro Remover nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Może jednak działać drażniąco na oczy i skórę. W przypadku dostania się do oka przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zabrudzoną skórę spłukać dużą ilością wody. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Zapewnić właściwą wentylację. Używać okulary i rękawice ochronne. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”.

Dane techniczne Zawiera Niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15% oksyetylenowane węglowodory ,< 5% NTA (Kwas nitrylotrioctowy, sól trisodowa, monohydrat), pH około 11. Przygotowanie do użycia: Do mycia podłóg mocno zabrudzonych rozcieńczyć z wodą w proporcji 50-100 ml/10 l wody. W celu usunięcia starej pasty rozcieńczyć 500-1000 ml/10 l wody. Usuwanie pasty z podłóg dębowych: 100-500 ml / 10 l wody. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0o C. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pakowany w opakowania 3x5 l, 12x1 l.