Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro Refresher EX1250

Parquet Pro Refresher jest łatwym w użyciu środkiem odświeżającym do parkietów i podłóg drewnianych. Parquet Pro Refresher wytwarza na podłodze ochronna powłokę, która ułatwia utrzymanie jej w czystości.

Sposób użycia Przed naniesieniem środka powierzchnia musi być starannie oczyszczona i odpylona.

  1. Nanosić wilgotnym mopem lub zwilżoną ściereczką.

  2. Pozostawić do wyschnięcia na 30 –60 minut. Dobra wentylacja i temperatura nie niższa od pokojowej (około 20o C) przyspieszają proces schnięcia.

  3. Nie używać podłogi przynajmniej przez kilka godzin.

Pielęgnacja podłogi Lekkie przedmioty można ustawiać na podłodze po 24 godzinach. Rzeczy ciężkie (meble, dywany) wymagają odczekania przynajmniej czterech dni. Częstość nanoszenia środka zależy od intensywności używania podłogi. Podłogi narażone na bardzo intensywna eksploatację (np. w sklepach) odświeżać co tydzień. Mniej narażone (np. podłogi biurowe) raz na miesiąc. W pomieszczeniach mieszkalnych – raz do roku. Na co dzień podłogi należy odkurzać, można przecierać lekko zwilżonym mopem. Okresowo czyścić używając Parquet Pro Cleaner. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”. Narzędzia używane do nakładania środka myć w wodzie, przed zaschnięciem zabrudzeń.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro Refresher nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Zapewnić właściwą wentylację. Używać okulary i rękawice ochronne. W wypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oka, przepłukać starannie dużą ilością wody. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”

Dane techniczne Substancja błonotwórcza: Żywice polimerowe. Zużycie: około 1 l na 60 m2. Temperatura nanoszenia 14 – 28 o C. Czas suszenia: 30-60 minut. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Niewrażliwy na mróz. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej +40o C. Rozcieńczalnik: Wyrobu nie należy rozcieńczać. Wyrób nie jest klasyfi kowany jako toksyczny. Niepalny. Pakowany w opakowania plastikowe 5 l oraz 1 l. Do mycia narzędzi stosować czystą wodę, myć przed zaschnięciem resztek.