Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro UV-Oil Refresher EX1220, EX1221

Parquet Pro UV jest pastą konserwującą do podłóg i parkietów wykończonych uprzednio olejami utwardzanymi promieniowaniem UV. Parquet Pro Oil Refresher wytwarza na podłodze ochronna powłokę, która ułatwia utrzymanie jej w czystości. UWAGA – do podłóg wykańczanych olejami nieutwardzanymi UV, należy używać Parquet Pro Oil Refresher.

Sposób użycia Przed naniesieniem środka powierzchnia musi być starannie oczyszczona i odpylona.

  1. Nanieść cienka warstwę UV Oil Refresher używając aplikatora. Krawędź nanosząca aplikatora musi pozostawać stale zwilżona.

  2. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 2 godziny. Dobra wentylacja i temperatura nie niższa od pokojowej (około 20o C) przyspieszają proces schnięcia.

  3. Nie używać podłogi przynajmniej do następnego dnia po pastowaniu.

Pielęgnacja podłogi Lekkie przedmioty można ustawiać na wypastowanej podłodze po 24 godzinach. Rzeczy ciężkie (meble, dywany) wymagają odczekania przynajmniej czterech dni. Częstośc pastowania zależy od intensywności używania podłogi. Podłogi narażone na bardzo intensywna eksploatację (np. w sklepach) pastować co tydzień. Mniej narażone (np. podłogi biurowe) raz na miesiąc. W pomieszczeniach mieszkalnych – raz do roku. Na co dzień podłogi należy odkurzać, można przecierać lekko zwilżonym mopem. Okresowo czyścić używając Parquet Pro Cleaner. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”. Narzędzia używane do nakładania pasty myć w wodzie, przed zaschnięciem zabrudzeń.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro UV Oil Refresher nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Zapewnić właściwą wentylację. Używać okulary i rękawice ochronne. W wypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oka, przepłukać starannie dużą ilością wody. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”.

Dane techniczne Substancja błonotwórcza: Żywice alkidowe i akrylowe . Zużycie: około 1 l na 150 m2. Temperatura nanoszenia 14 – 28 o C. Czas suszenia: 2 godziny, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Zaleca się nie używać podłogi przez minimum 24 godziny od zakończenia pastowania . Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Niewrażliwy na mróz. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej +40o C. Rozcieńczalnik: Wyrobu nie należy rozcieńczać. Wyrób nie jest klasyfi kowany jako toksyczny. Niepalny. Pakowany w opakowania plastikowe 5 l oraz 1 l. Do mycia narzędzi stosować czystą wodę, myć przed zaschnięciem resztek.