Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro Wax Oil Refresher EX1210, EX1211

Pro Wax Oil Refresher jest pastą do zabezpieczania olejowanych podłóg i parkietów drewnianych. Parquet Pro Wax Oil Refresher wytwarza powłokę, która ułatwia utrzymanie podłogi w czystości.


Uwaga ! Do podłóg wykańczanych olejami utwardzanymi promieniowaniem UV używać wyłącznie Oil Refresher UV.

Sposób użycia Przed naniesieniem pasty podłoga musi być starannie oczyszczona. Cienką warstwę Parquet Pro Wax Oil Refresher nanieść używając aplikatora. Suszyć minimum 2 godziny. Proces suszenia przebiega szybko w pomieszczeniach wietrzonych, w temperaturze pokojowej. Utwardzenie powierzchni następuje na następny dzień po pastowaniu.

Pielęgnacja i czyszczenie Lekkie meble i sprzęty można ustawiać w 24 godziny po zakończeniu pastowania. Rzeczy cięższe oraz dywany wnosić i układać po upływie 4 dni. Częstość pastowania za leży od intensywności użytkowania podłogi. Podłogi narażone na agresywną eksploatację (np. w sklepach) pastować co tydzień. Mniej eksploatowane (np. w biurach) – raz na miesiąc. W pomieszczeniach mieszkalnych – raz do roku. Na co dzień podłogi należy odkurzać, można przecierać lekko zwilżonym mopem. Okresowo czyścić używając Parquet Pro Cleaner. . Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”. Narzędzia używane do nakładania Parquet Pro Oil Refresher myć w wodzie przed zaschnięciem zabrudzeń.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro Wax Oil Refresher nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Zapewnić właściwą wentylację. Używać okulary i rękawice ochronne. W wypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oka, przepłukać starannie dużą ilością wody. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”.

Dane techniczne Substancja błonotwórcza: wosk karnauba, .żywice alkidowe i akrylowe . Zużycie: około 1 l na 150 m2. Temperatura nanoszenia 14 – 28 o C. Czas suszenia: 2 godziny, pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. Zaleca się nie używać podłogi przez minimum 24 godziny od zakończenia pastowania . Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Niewrażliwy na mróz. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej +40o C. Rozcieńczalnik: Wyrobu nie należy rozcieńczać. Wyrób nie jest klasyfi kowany jako toksyczny. Niepalny. Pakowany w opakowania plastikowe 5 l oraz 1 l. Do mycia narzędzi stosować czystą wodę, myć przed zaschnięciem resztek.