Boho-Home, Sulmin 4c, 83-331 Przyjaźń

informacje techniczne

Parquet Pro Polish EX1260

Parquet Pro Polish jest wydajnym i przyjaznym dla środowiska środkiem do odświeżania drewna i podłóg drewnianych. Nie wymaga polerowania, jest wodoodporny, zabezpiecza powierzchnię przed porysowaniem, zarazem pielęgnuje i chroni podłogi.

Nanoszenie Usunąć starannie starą pastę, wosk, olej, i wszelkie zabrudzenia przed rozpoczęciem odnawiania podłogi. Podłoga musi być dokładnie wysuszona. Parquet Pro Polish nanieść cienką, równą warstwą, używając mopa lub aplikatora. Po podłodze można chodzić po upływie 30 - 60 minut. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, powtórzyć naniesienie. Do czyszczenia tak odnowionej podłogi używać należy Parquet Pro Cleaner ( nie rozpuszcza Parquet Pro Polish). Podłogo wcześniej wykańczane Parquet Pro Polish mogą być odnawiane tym samym środkiem po starannym wyczyszczeniu. Podłogi woskowane (lub traktowane pastami zawierającymi wosk) muszą być przeszlifowane „do gołego drewna” a następnie zabezpieczone lakierami serii Parquet Pro, inaczej odnawianie takich powierzchni przy użyciu Parquet Pro Polish nie jest możliwe.

Zdrowie i środowisko Parquet Pro Polish nie jest klasyfi kowany jako substancja szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Przy obchodzeniu się z tym produktem należy przestrzegać środków ostrożności powszechnie przyjętych dla chemikaliów. Zapewnić właściwą wentylację. Używać okulary i rękawice ochronne. W wypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku dostania się do oka, przepłukać starannie dużą ilością wody. Więcej informacji – patrz „Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej”.

Dane techniczne Substancja błonotwórcza: dyspersja akrylowa . Lepkość: 12 sek wg Kubka Forda nr 4 w temperaturze 20o C. Zawartość suchej masy (wagowo):ok. 15%. Gęstość: ok. 1,0 kg/l. Zużycie: około 1 l/80 m2 na jedną warstwę . Czas suszenia: 30-60 min. pH około 7-8. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy w nie otwieranym pojemniku. Przechowywać w temperaturze dodatniej. Rozcieńczalnik: Wyrobu nie należy rozcieńczać. Wyrób nie jest klasyfi kowany jako toksyczny. Niepalny. Pakowany w opakowania 3 x 5 l oraz 12 x 1 l. Częstość stosowania: 1-2 razy w roku w mieszkaniach, na powierzchniach intensywniej eksploatowanych (np. podłogi biurowe) stosować co miesiąc. W budynkach o dużym nasileniu ruchu (np. w sklepach), stosować raz na tydzień.